Jag måste se över det där med försäkringar, både vad gäller personskydd och hemförsäkring. Försäkringarna är så uppdelade nuförtiden så det kan visa sig, när man väl behöver använda sig av en försäkring, att man har betalat för fel del. Jag ska ta ett möte med Söderberg & Partners så att jag får hjälp med detta. Detta med försäkringar är en djungel nuförtiden. Nån form av olycksfallsförsäkring känns det ju tryggt att ha men numer kan man välja mellan en kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring. För att inte kasta pengar i sjön så är det lika bra att vända sig till ett företag som kan detta med försäkringar. Det är uppenbart att försäkringsbranschen är oerhört lukrativ och det är även den troliga förklaringen till att branschen blivit så oerhört snårig att man som privatperson behöver ta hjälp utifrån för att bli rätt försäkrad.
Teckna en försäkring

Annonser